Tag: ओम सर्व मंगल मांगल्ये

Om Sarva Mangal Mangalye

Om Sarva Mangal Mangalye Image

ओम सर्व मंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते,
जय माता दी!
Happy Navratri!

Share Dost App