Tag: ओम बोलल्याने मनाला शक्ती मिळते

Jay Shivray – Shambhar Vaghanchi Takad

SHIV JAYANTI SMS MARATHI Image

“ओम” बोलल्याने मनाला शक्ती मिळते,
“साई” बोलल्याने मनाला शक्ती मिळते,
“राम” बोलल्याने पाप मुक्ती मिळते,
“जय शिवराय” बोलल्याने
आम्हाला शंभर वाघांची ताकद मिळते…