Tag: ऐकणं महत्वाचं आहेच

Kiti Aikale Yapeksha

Kiti Aikale Yapeksha THOUGHTS SMS MARATHI Image

ऐकणं महत्वाचं आहेच,
पण त्यापेक्षाही महत्वाचं आहे ते
आचरणात आणणं..
किती ऐकलं यापेक्षा आचरणात
किती उतरवलं, यावरच माणसाचं
यशापयश अवलंबून असतं…

Share Dost App