Tag: एखादया व्यक्तीवर

Aakarshan Ki Khare Prem

Aakarshan Ki Khare Prem LOVE SMS MARATHI Image

एखादया व्यक्तीवर
काही काळ प्रेम करणे हे केवळ
आकर्षण असतं..
पण,
एकाच व्यक्तीबद्दल
कायम मरेपर्यंत आकर्षण असणे
हे खरं प्रेम असतं…

Share Dost App