Tag: एकटी झाली मी आज कुणी सतावत नाही

Ekti Jhali Mi Aaj

SAD SMS MARATHI Image

एकटी झाली मी आज..
कुणी सतवत पण नाही,
तर कुणी मनवत पण नाही…

Share Dost App