Tag: आपल्याला मुळात काही व्यक्तीकडून Sorry ची अपेक्षा नसतेच.

Sorry Chi Apeksha Naste

आपल्याला मुळात काही
व्यक्तीकडून Sorry ची अपेक्षा नसतेच.
त्या व्यक्तीने परत तीच चूक करू नये,
एवढीच अपेक्षा असते…

Share Dost App