Tag: आपल्यात लपलेले परके

Aaplyat Laplele Parke

RELATION SMS MARATHI Image

आपल्यात लपलेले परके,
आणि परक्यात लपलेले आपले,
जर तुम्हाला ओळखता आले..
तर,
आयुष्यात वाईट दिवस
पाहण्याची वेळ आपल्यावर
कधीच येणार नाही…

Share Dost App