Tag: आज स्वतालाच एक असं Promise करा की

Promise Day SMS for Friends Marathi

आज स्वतालाच एक असं Promise करा की,
Life मध्ये कितीही नवीन Friend भेटले तरी,
जुन्या दोस्तांना कधी विसरायचं नाही…