Tag: आज सर्वजण Promice Day साजरा करत आहे

Aai Sathi Promise Day SMS

आज सर्वजण Promice Day साजरा करत आहे,
म्हणून मी पण आईला Promice केलं
आणि म्हणालो,
पुढच्या जन्मी पण तुझ्याच पोटी जन्म घेईन…