Tag: आईने केलेल्या जेवणाला कधीच नाव ठेऊ नका कारण..

Aai Chya Jevnala Nav Theu Naka

Aai Chya Jevnala Nav Theu Naka AAI-BABA SMS MARATHI Image

आईने केलेल्या जेवणाला कधीच
नाव ठेऊ नका कारण..
काही लोकांजवळ आई नाही तर काही,
लोकांजवळ जेवण नाही…
Respect Mother As Well As Food.