Sodun Jayche Asel Tar Bindass Ja

सोडून जायचे असेल तर
बिंदास जा.. पण,
लक्षात ठेव..
मागे वळून बघायची सवय
मला पण नाही…

Share Dost App
Comment Please...