Sobat Nahis Pan

दुरावा आहे पण,
मन तर एकच आहे ना..
प्रत्यक्षात सोबत नाहीस,
पण हृदयात तर तूच आहेस ना…

Comment Please...