Shubh Sakal Mhatlya Shivay Rahvat Nahi

Shubh Sakal Mhatlya Shivay Rahvat Nahi GOOD MORNING SMS MARATHI Image

धावपळीच्या या जीवनात कोण कोणाची,
आठवण काढत नाही..
पण मला मात्र आपल्याला रोज
शुभ सकाळ म्हटल्याशिवाय राहवत नाही…
शुभ सकाळ!

Share Dost App
Comment Please...