Self Respect Sathi Naate Todave Lagte

Self Respect Sathi Naate Todave Lagte Image

कधी कधी काही नात्यांमधून
बाहेर पडलेलं चांगलं असतं.
Ego साठी नाही तर आपल्या..
Self Respect साठी…

Comment Please...