Saundary He Pahnaryachya Drushtit Aste

सौंदर्य हे वस्तूत नसते, पाहणाऱ्याच्या दृष्टीत असते…

Share Dost App
Comment Please...