Sang Tu Kadhihi Sodun Janar Nahis

Sang Tu Kadhihi Sodun Janar Nahis PROMISE DAY SMS MARATHI Image

मला तुझ्याकडून फक्त एक Promise हवंय,
कितीही भांडण झालं ना,
तरी तु आपलं नातं
कधीही तोडून जाणार नाहीस…