Samjun Ghenyasathi Manacha Mothepana Lagto

Samjun Ghenyasathi Manacha Mothepana Lagto THOUGHTS SMS MARATHI Image

समजवण्यापेक्षा समजून घेण्यामधे
खरी परीक्षा असते,
कारण समजवण्यासाठी अनुभवाचा कस लागतो,
तर समजुन घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा लागतो…

Comment Please...