Raha Tu Kuthehi Pan Sukhi Raha

Raha Tu Kuthehi Pan Sukhi Raha BREAK UP SMS MARATHI Image

रहा तु कुठेही,
पण जप मात्र स्वतःला..
आडोशाला उभे राहून,
पाहीन मी तुझ्या सुखाला…

Share Dost App
Comment Please...