Prem Karto Tech Sodun Ka Jatat

कधी कधी आपण ज्यांच्यावर खूप प्रेम करतो तीच माणसं आपल्यापासून फार दूर जातात…

Share Dost App
Comment Please...