Prem Hi Ek Bhavna Aahe

LOVE SMS MARATHI Image

मी केले की तिनेही केलेच पाहिजे,
असे नाही..
शेवटी प्रेम हि एक भावना आहे,
व्यवहार नाही…

Comment Please...