Prathna Mhanje Ishwarachya Javal Janyachi Shakti

प्रार्थना म्हणजे ईश्वराच्या जवळ जाण्याची शक्ती…

Share Dost App
Comment Please...