Pramukh Pahune Mhanun Nete Nako

पुर आला Army बोलवा..
भुकंप आला Army बोलवा..
अतिरेकी आला Army बोलवा..
पोरगा बोर मधे पडला Army बोलवा..
मग 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी च्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहूणे म्हणून नेते कशाला बोलवता…???
Army च बोलवा की…!
पटलं तरच शेयर करा

Comment Please...