Patil SMS | पाटील Is Perfect

“पाटील”
P = प्रेम
A = आत्मविश्वास
T = त्याग
I = ईमानदारी
L = लढाऊ
हीच तर आहे पाटलांची
खरी ओळख!
No Effect.. No Defect..
पाटील Is Perfect!