Parmeshwar Sarvanna Online Thevo

Image

खुशाली विचारायचा काळ गेला आता,
:
माणूस Online दिसला कि समजायचं,
सर्व काही ठीक आहे..
:
परमेश्वर सर्वांना Online ठेवो…!!

Comment Please...