Paristhitivar Maat Kara

परिस्थितिला शरण न जाता परिस्थितीवर मात करा…