Paisa Ha Khatasarkha Aahe

पैसा हा खतासारखा आहे,
तो साचवला की कुजत जातो,
आणि गुंतवला तर वाढायला मदत करतो…

Share Dost App
Comment Please...