Paisa Ha Khatasarkha Aahe

पैसा हा खतासारखा आहे,
तो साचवला की कुजत जातो,
आणि गुंतवला तर वाढायला मदत करतो…

Comment Please...