Paap Lapavle Ki Vadhat Jate

पाप ही अशी गोष्ट आहे जी लपवली की वाढत जाते…

Comment Please...