Nate Todne Sope Aahe Pan Jodne Kathin

Nate Todne Sope Aahe Pan Jodne Kathin BREAK UP SMS MARATHI Image

ज्या हक्काने आपण आपला राग व्यक्त करतो,
तेवढ्याच हक्काने आपले प्रेम व्यक्त करा,
कारण नाते तोडणे सोपे आहे,
पण ते पुन्हा जोडणे खूप अवघड आहे…

Share Dost App
Comment Please...