Nate Tikavnyasathi Chuk Manya Kara

Nate Tikavnyasathi Chuk Manya Kara Image

कधी कधी चूक आपली नसते.
पण नातं टिकवण्यासाठी,
आपल्याला चूक मान्य
करावीच लागते…

Share Dost App
Comment Please...