Mumbai Flat Asla Tari

REAL FACT SMS MARATHI Image

मुंबईत
करोडोंचा फ्लॅट
घेतला तरी मुलांना
अंगण दाखवायला गावाकडेच
यावं लागेल…

Share Dost App
Comment Please...