Mulgi: Natyala Kahi Naav Nasave

Image

मुलगी: नात्याला काही नाव नसावे तुही रे माझा
मितवा…


मुलगा: ते ठीक आहे पण आधी सांग मी तुझा
कितवा?

Comment Please...