Mitranchi Naave Sangaychi Nahi

Mitranchi Naave Sangaychi Nahi FRIENDSHIP SMS MARATHI Image

कोणी कितीही बोललं तरी,
कोणाचं काही ऐकायचं नाही,
कधीही पकडले गेलो तरी,
मित्रांची नावं सांगायची नाही…