Mi Tujhi Vaat Pahnaar

तु सोडून गेलीस मला तरी,
मी वाट पाहणार..
अखेरच्या श्वासापर्यंत,
फक्त तुझा अन,
तुझाच राहणार…

Share Dost App
Comment Please...