Mi Samor Nako Mhanun Dole Mitun Gheshil

Image

मी समोर नको म्हणून डोळे मिटून घेशील,
पण चोरून पाहणाऱ्या हृदयाला काय उत्तर देशील…

Comment Please...