Mi Konalach Aayushyatun Dur Karat Nahi

Mi Konalach Aayushyatun Dur Karat Nahi WHATSAPP SAD STATUS MARATHI Image

मी कोणालाच माझ्या आयुष्यातून
दूर करत नाही..
ज्याचं मन भरतं ते आपोआप,
दूर निघून जातात..

Comment Please...