Matlabi Aahet Sagle

मतलबी आहेत सगळे,
स्वतःच्या Timepass साठी
दुसऱ्याच्या Feelings
सोबत खेळतात…

Share Dost App
Comment Please...