Category: WHATSAPP SAD STATUS MARATHI

Mi Konalach Aayushyatun Dur Karat Nahi

Mi Konalach Aayushyatun Dur Karat Nahi WHATSAPP SAD STATUS MARATHI Image

मी कोणालाच माझ्या आयुष्यातून
दूर करत नाही..
ज्याचं मन भरतं ते आपोआप,
दूर निघून जातात..

Mi Chukichya Mansavar Evdhe Prem Karu Shakto

Mi Chukichya Mansavar Evdhe Prem Karu Shakto SAD SMS MARATHI Image

मी जर चुकीच्या माणसाला
एवढं प्रेम करू शकतो तर,
विचार करा मी जो बरोबर आहे..
त्याच्यावर किती प्रेम करत असेल…

Ekti Jhali Mi Aaj

Ekti Jhali Mi Aaj SAD SMS MARATHI Image

एकटी झाली मी आज..
कुणी सतवत पण नाही,
तर कुणी मनवत पण नाही…