Category: WHATSAPP LOVE STATUS MARATHI

Aayushya Kevha Sundar Vatat?

आयुष्य तेव्हा खूप सुंदर वाटतं,
जेव्हा आपल्या भावना कोणी तरी समजून घेत…

Share Dost App

Tujha Raag Mala Khup Aavadto

तुझा राग आहे ना तो मला खूप आवडतो,
म्हणूनच कधी कधी तुला त्रास द्यायला मला खूप आवडतं…

Share Dost App

Majhe Tujhya Varche Prem Kami Honar Nahi

तु मला किती ही Hurt केलंस ना,
तरी माझं तुझ्यावरचं प्रेम कधीच कमी होणार नाही…

Share Dost App