Category: WHATSAPP LOVE STATUS MARATHI

Tujha Rag Tujhyach Sarkha God Aahe

तुझा राग ही तुझ्याच सारखा गोड आहे,
म्हणूनच तर माझ्या मनाची तुझ्याकडे ओढ आहे…

Share Dost App

Jar Khare Prem Asel Tar Dusra Konta Vyakti Aavdat Nahi

जर खर ‪‎प्रेम‬ असेल तर दुसरा कोणता व्यक्ती आवडत नाही,
आवडलाच तर ते खर प्रेम नाही…

Share Dost App

Love Status In Marathi Language

तुला मी पाहतो तु सूंदर हसते,
हसताना तु मला आणखी सूंदर दिसते…

Share Dost App