Category: WHATSAPP LOVE STATUS MARATHI

Prem Tyachyavar Karave Jyala aapan Aavdato

Image

प्रेम त्याच्यावर करावे,
ज्याला आपण आवडतो,
नाहीतर आपल्या आवडीसाठी,
आपण उगाच आयुष्य घालवतो…

Share Dost App

Aayushyat Tya Vyaktila Kadhich Dukhvu Naka

आयुष्यात त्या व्यक्तीला कधीच दुखावू नका,
जी व्यक्ती तुम्हाला स्वतःपेक्षा जास्त जपते…

Share Dost App

Premat Khotepana Nasava

खोटेपणात प्रेम असावे,
पण प्रेमात खोटेपणा नसावा…

Share Dost App