Category: WHATSAPP BREAKUP STATUS MARATHI

Khup Tras Hoto Javalche Dur Hotana

Image

खुप त्रास होतो जवळचे दूर होतांना,
म्हणूनच मन घाबरतं आता कुणालाही जवळ करतांना…

Tujhe Jane Ayushyatun Kharach Nahi Parvadale

Image

तुझे जाणे आयुष्यातून खरंच नाही परवडले,
अजूनही तुझ्या आठवणींनी मला नाही सोडले…

Premat Tras Hoto Tari Lok Premat Ka Padatat

Image

प्रेमात त्रास होतो तरी लोक प्रेमात का पडतात,
जाणारा परत येत नाही तरी लोक उगाच का रडतात…