Category: WHATSAPP ATTITUDE STATUS MARATHI

Jyanchya Najret Aamhi Khatakato

ज्यांच्या नजरेत आम्ही खटकतो,
त्यांनी खुशाल नेत्रदान करावे…

Share Dost App

Sharyat Ajun Sampli Nahi

शर्यत अजुन संपलेली नाही कारण मी अजुन जिंकलेलो नाही!!!

Share Dost App

Maj Tech Lok Kartat

माज तेच लोक करतात, ज्यांच्यात हिंमत असते…

Share Dost App