Category: WHATSAPP ATTITUDE STATUS MARATHI

Aamhala Kami Samju Naka

ATTITUDE SMS MARATHI Image

आम्ही कोणालाच कमी समजत नाही.
फक्त आम्हाला कमी समजण्याची चुकी,
तुम्ही पण करू नका…

Share Dost App

Aapan Bolun Nahitar Karun Dakhavto

WHATSAPP ATTITUDE STATUS MARATHI Image

बोलून दाखवण्यासारखं खूप काही आहे.
पण आपण बोलून नाहीतर करून दाखवतो…

Share Dost App

Lokanshi Ase Vaga

लोकांना तशीच वागणूक द्या,
जशी ते तुम्हाला देतात…

Share Dost App