Category: PROMISE DAY SMS MARATHI

Ek Promise Tujhyakadun Hav Aahe

Ek Promise Tujhyakadun Hav Aahe PROMISE DAY SMS MARATHI Image

जेव्हा भेट होईल आपली,
तेव्हा एक Promise तुझ्याकडून हवं आहे..
ह्याच जन्मी नाही तर,
प्रत्येक जन्मी तुच मला हवा आहेस…!

Sang Tu Kadhihi Sodun Janar Nahis

Sang Tu Kadhihi Sodun Janar Nahis PROMISE DAY SMS MARATHI Image

मला तुझ्याकडून फक्त एक Promise हवंय,
कितीही भांडण झालं ना,
तरी तु आपलं नातं
कधीही तोडून जाणार नाहीस…