Category: SPECIAL DAY SMS MARATHI

Rose Day Marathi SMS for Girlfriend

ROSE DAY SMS MARATHI Image

आज पाठवत आहे तुला मी Rose,
तुझी आठवण येते मला दररोज…
Happy Rose Day!

Promise Day SMS for Girlfriend Marathi

PROMISE DAY SMS MARATHI Image

एक Promise माझ्याकडून,
जेवढे सुख तुला देता येईल तेवढे देईल,
काहीही झाले तरी मी शेवटपर्यंत साथ मात्र तुलाच देईल…

Promise Day SMS for Friends Marathi

PROMISE DAY SMS MARATHI Image

आज स्वतालाच एक असं Promise करा की,
Life मध्ये कितीही नवीन Friend भेटले तरी,
जुन्या दोस्तांना कधी विसरायचं नाही…