Category: HUG DAY SMS MARATHI

Tujhya Mithitach Javu De Majha Vel Sara

Tujhya Mithitach Javu De Majha Vel Sara HUG DAY SMS MARATHI Image

सुटलाय थंड वारा,
त्यात पावसाच्या धारा..
असं वाटतं,
आज तुझ्या मिठीतच जाऊ दे,
माझा वेळ सारा…

Share Dost App

Tula Mithit Ghetach Kalate

Tula Mithit Ghetach Kalate HUG DAY SMS MARATHI Image

प्रेम माझं तुझ्यावरचं,
कोणत्याच शब्दात मावणार नाही,
तुला मिठीत घेताच कळतं,
आता त्याचीही गरज भासणार नाही…
Happy Hug Day!

Share Dost App

Tujhya Kushit

Tujhya Kushit HUG DAY SMS MARATHI Image

चिंब भिजल्यावर तहान लागते ना,
तसं होतं तुला भेटल्यावर,
तुलाच पाहत राहावंसं वाटतं,
तुझ्या कुशीत मिटल्यावर…
Happy Hug Day!

Share Dost App