Category Archive: HUG DAY SMS MARATHI

Tula Mithit Ghetach Kalate

प्रेम माझं तुझ्यावरचं,
कोणत्याच शब्दात मावणार नाही,
तुला मिठीत घेताच कळतं,
आता त्याचीही गरज भासणार नाही…

Tujhya Kushit

चिंब भिजल्यावर तहान लागते ना,
तसे होते तुला भेटल्यावर,
तुलाच पाहत राहावंसं वाटतं,
तुझ्या कुशीत मिटल्यावर…