Category: RELATION SMS MARATHI

Kahi Nati Astatach Evdhi God

RELATION SMS MARATHI Image

काही शब्द असतातच असे की,
ते नेहमीच ऐकावेसे वाटतात..
काही नाती असतातच एवढी गोड की,
ती कधीच संपु नयेत असेच वाटते..
आणि काही माणसे असतातच अशी की,
ती नेहमी ‘आपलीच’ असावीत असेच वाटते,
अगदी शेवटपर्यंत…

Share Dost App

Nate Todne Sope Aahe Pan Jodne Kathin

BREAK UP SMS MARATHI Image

ज्या हक्काने आपण आपला राग व्यक्त करतो,
तेवढ्याच हक्काने आपले प्रेम व्यक्त करा,
कारण नाते तोडणे सोपे आहे,
पण ते पुन्हा जोडणे खूप अवघड आहे…

Share Dost App

Natyanna Garaj Aste

RELATION SMS MARATHI Image

नात्यांना मधुर आवाजाची
आणि सुंदर चेहऱ्याची गरज नसते,
गरज असते ती फक्त सुंदर मनाची
आणि अतूट विश्वासाची…

Share Dost App