Category: RELATION SMS MARATHI

Block Kelyane Naati Sampat Nahit

Image

Block केल्यानं नाती
कधीच संपत नाहीत.
फक्त Dp दिसत नाही…

Share Dost App

Bhau Ha Shabda Ulta Vachlat Ka

भाऊ हा शब्द कधी
उलटा वाचलात का
“उभा” जो चांगल्या
आणि वाईट परिस्थितीत
आपल्या पाठीशी
खंबीरपणे उभा असतो
तोच आपला भाऊ…

Share Dost App

Nate Tikavnyasathi Chuk Manya Kara

Image

कधी कधी चूक आपली नसते.
पण नातं टिकवण्यासाठी,
आपल्याला चूक मान्य
करावीच लागते…

Share Dost App