Category: REAL FACT SMS MARATHI

Dp Aani Status Madhun Bolne

Dp Aani Status Madhun Bolne Image

जवळची व्यक्ती तुमच्याशी,
Dp आणि Status मधून बोलते.
फक्त तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे…

Share Dost App

Kunihi Choru Shakat Nahi Ashi Sampatti

Kunihi Choru Shakat Nahi Ashi Sampatti REAL FACT SMS MARATHI Image

कुणीही चोरू शकत नाही
अशी संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करा..
ती म्हणजे “नाव” आणि “इज्जत”…

Share Dost App

Satya Kayam Tochte

सत्य
कायम टोचतं…
कारण त्यामध्ये
पॉईंट
असतो !…

Share Dost App