Category: REAL FACT SMS MARATHI

Koni Aaplyala Fasavale

Koni Aaplyala Fasavale Image

कोणी आपल्याला फसवलं
या दुःखापेक्षा,
आपण कोणाला फसवलं नाही,
याचा आनंद काही वेगळाच असतो…

Devala Aathavnyacha Hakka Tyanach Asto

Devala Aathavnyacha Hakka Tyanach Asto Image

दुःखात देवाला
आठवण्याचा हक्क,
त्यांनाच असतो.
ज्यांनी सुखात त्याचे..
आभार मानलेले असतात…

Lapun Ektyat Radtat Je Lok

खूप Strong असतात
ती लोकं.
जे सर्वांपासून लपून,
एकट्यात रडतात…