Category: REAL FACT SMS MARATHI

Swatachi Chuk Disat Nahi

Swatachi Chuk Disat Nahi REAL FACT SMS MARATHI Image

या जगात सगळ्या गोष्टी सापडतात.
पण.. स्वतःची चूक,
कधीच सापडत नाही…

Share Dost App

Raag Mhanje Kaay

Raag Mhanje Kaay REAL FACT SMS MARATHI Image

कोणीतरी मला विचारलं राग म्हणजे काय?
मी हसत उत्तर दिलं.
राग म्हणजे
दुसऱ्याची चूक असतांना,
स्वतःला त्रास करून घेणे…

Share Dost App

Dusryachya Bahinibaddal Tevdhech Bola

Dusryachya Bahinibaddal Tevdhech Bola REAL FACT SMS MARATHI Image

दुसऱ्याच्या बहिणीबद्दल तेवढेच बोला,
जेवढे स्वतःच्या बहिणीबद्दल ऐकू शकाल…

Share Dost App